หน้าแรก Service-thailand หน้าแรก ลงประกาศ รับจ้าง รับเหมา ฟรี ลงประกาศ ขายสินค้า ฟรี โปรโมทธุรกิจ

https://www.Service-thailand.com

  Share/Bookmark ศูนย์รวม งานช่าง รับจ้าง รับเหมา จัดทำใบเสนอราคา ออนไลน์.  

ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา ระบบเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย

CATEGORIES

  • เมนูผู้ใช้งาน
  •   - ข้อมูลการติดต่อ
  •   - ประกาศ รับจ้าง รับเหมา
  •   - ประกาศ ขายสินค้า

ยินดีต้อนรับ

ระบบเว็บไซต์ที่เข้าใจงานช่าง งานรับเหมา งานรับจ้าง ออกแบบระบบโดยวิศวกร

เว็บไซต์อยู่ระหว่างการออกแบบ

เว็บไซต์อยู่ระหว่างการออกแบบ

 

ประเภทอุตสาหกรรม

หมวดช่างยนต์

    สาขางานยานยนต์ สาขางานเครื่องกลอุตสาหกรรม สาขางานเครื่องกลเรือ สาขางานเครื่องกลเกษตร สาขาตัวถังและสีรถยนต์

หมวดช่างกลโรงงาน

    สาขางานเครื่องมือกล สาขางานแม่พิมพ์โลหะ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก สาขางานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขางานเขียนแบบเครื่องกล สาขางานซ่อมบำรุง สาขางานช่างพิมพ์

หมวดช่างเชื่อมโลหะ

    สาขางานโครงสร้าง สาขางานท่อและประสาน สาขางานอุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร

หมวดช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

    สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานโทรคมนาคม สาขางานเมคคาทรอนิกส์

หมวดช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตยกรรม

    สาขางานสำรวจ สาขางานโยธา สาขางานก่อสร้าง สาขางานสถาปัตยกรรม สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

หมวดช่างต่อเรือ

    สาขางานต่อเรือโลหะ สาขางานต่อเรือไม้และไฟเบอร์กลาส สาขางานนาวาสถาปัตย์

หมวดงานเคมี

    สาขางานอุตสาหกรรมยาง

ประเภทพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ

หมวดการบัญชี

    สาขางานการบัญชี สาขางานคอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี สาขางานการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานการเลขานุการ

หมวดการตลาด

    สาขางานการตลาด สาขางานธุรกิจค้าข้าว สาขางานการโฆษณา สาขางานการประชาสัมพันธ์ สาขางานการเลขานุการ สาขางานภาษาต่างประเทศ สาขางานธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

หมวดการเงินและการธนาคาร

    สาขางานการเงินภาครัฐบาลและเอกชน สาขางานการเงินเพื่ออาชีพอิสระ สาขางานธุรกิจประกันภัย

หมวดการจัดการธุรกิจค้าปลีก

    สาขางานธุรกิจค้าปลีกทั่วไป สาขางานธุรกิจร้านสะดวกซื้อ สาขางานธุรกิจสรรพสินค้า สาขางานธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขางานธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง สาขางานธุรกิจบริการ สาขางานธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

หมวดการจัดการ

    สาขางานการจัดการผลิตภัณฑ์ สาขางานการจัดการการขนส่ง สาขางานการจัดการคลังสินค้า สาขางานตัวแทนรับออกของ สาขางานการจัดการสำนักงาน สาขางานการจัดการทั่วไป สาขางานธุรกิจรับจัดงาน สาขางานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขางานธุรกิจสถานพยาบาล

หมวดคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

    สาขางานการพัฒนาโปรแกรม สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

ประเภทศิลปกรรม

หมวดวิจิตรศิลป์

    สาขางานจิตรกรรม สาขางานจิตรกรรมไทย สาขางานประติมากรรม สาขางานภาพพิมพ์ สาขางานวิจิตรศิลป์ สาขางานศิลปกรรมเซรามิก

หมวดการออกแบบ

    สาขางานออกแบบนิเทศศิลป์ สาขางานการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขางานออกแบบตกแต่งภายใน สาขางานการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขางานเทคโนโลยีศิลปกรรม สาขางานการพิมพ์สกรีน

หมวดศิลปหัตถกรรม

    สาขางานเทคนิคเครื่องหนัง สาขางานเทคนิคงานดิน สาขางานเทคนิคงานหล่อ สาขางานเทคนิคงานพิมพ์ย้อม สาขางานเทคนิคงานไม้ สาขางานเทคนิคงานโลหะรูปพรรณ สาขางานเทคนิคงานรัก สาขางานเทคนิคงานจักสาน

หมวดเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดิทัศน์

    สาขางานศิลปะการถ่ายภาพ สาขางานการถ่ายภาพโฆษณา สาขางานการผลิตวีดิทัศน์ สาขางานการถ่ายภาพและการพิมพ์ สาขางานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกอาร์ต สาขางานมัลติมีเดีย สาขางานแอนิเมชั่น

หมวดศิลปเครื่องประดับอัญมณี

    สาขางานโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขางานเครื่องประดับอัญมณี สาขางานวิทยาการการเจียระไนอัญมณี สาขางานช่างทองหลวง

ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศ

    สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขางานเทคโนโลยีระบบเสียง

หมวดศิลปะการดนตรี

    สาขางานดนตรี สาขางานการแสดง

ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หมวดเทคโนโลยีสิ่งทอ

    สาขางานเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขางานเคมีสิ่งทอ

หมวดเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

    สาขางานเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม สาขางานเสื้อผ้าสำเร็จรูป สาขางานเทคโนโลยีการทอผ้าไหม และผ้าพื้นเมือง

ประเภทอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หมวดการโรงแรมและบริการ

    สาขางานบริการส่วนหน้าโรงแรม สาขางานแม่บ้านโรงแรม สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขางานครัวโรงแรม สาขางานสันทนาการและงานบริการเพื่อสุขภาพ สาขางานศิลปะและภูมิทัศน์เพื่องานโรงแรม

หมวดการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

    สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล สาขางานมัคคุเทศก์เดินป่า สาขางานมัคคุเทศก์ทั่วไป สาขางานมัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม สาขางานการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ สาขางานอุตสาหกรรมพื้นบ้าน

หมวดการจัดการธุรกิจขนส่ง

    สาขางานธุรกิจการบิน สาขางานธุรกิจขนส่งทางนํ้า

ประเภทคหกรรม

แฟชั่นและสิ่งทอ

    สาขางานแฟชั่นดีไซน์ สาขางานเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขางานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี สาขางานออกแบบเครื่องแต่งกาย

หมวดอาหารและโภชนาการ

    สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขางานแปรรูปอาหาร สาขางานธุรกิจอาหาร สาขางานอุตสาหกรรมอาหาร สาขางานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ข้าว

หมวดสปาและความงาม

    สาขางานนวดแผนไทย สาขางานเสริมความงาม สาขางานการทำผม สาขางานการแต่งหน้า สาขางานเทคนิคช่างทันตกรรม

หมวดบริหารงานคหกรรมศาสตร์

    สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์ สาขางานคหกรรมการบริการ สาขางานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ สาขางานบริการสุขภาพและเสริมสวย สาขางานธุรกิจคหกรรม สาขางานการจัดการงานคหกรรมการโรงแรม

ประเภทอุตสาหกรรมประมง

หมวดการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า

    สาขางานวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า สาขางานผลิตสัตว์นํ้า สาขางานธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั่วไป สาขางานเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงกุ้ง

หมวดแปรรูปสัตว์นํ้า

    สาขางานแปรรูปสัตว์นํ้า สาขางานผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า แช่เยือกแข็ง สาขางานซูริมิและผลิตภัณฑ์ สาขางานผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า บรรจุกระป๋อง

ประเภทเกษตรกรรม

หมวดเกษตรศาสตร์

    สาขางานเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชไร่ สาขางานพืชสวน สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้ สาขางานการจัดการดูแลรักษาสนามกอล์ฟ สาขางานเทคโนโลยีสมุนไพร สาขางานเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สาขางานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

หมวดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

    สาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขางานธุรกิจเกษตร สาขางานสหกรณ์

หมวดสัตวศาสตร์

    สาขางานการจัดการผลิตสัตว์ สาขางานอาหารสัตว์ สาขางานสัตวรักษ์

หมวดเกษตรอุตสาหกรรม

    สาขางานช่างกลเกษตร สาขางานเทคโนโลยีข้าว สาขางานเทคโนโลยีอ้อย สาขางานเทคโนโลยีมันสำปะหลัง สาขางานเทคโนโลยียางพารา สาขางานเทคโนโลยีปาล์มนํ้ามัน สาขางานเทคโนโลยีไม้ผล

 

Online : © Copyright 2023 All rights reserved.
    https://www.Service-thailand.com